خدمات فنی دیزل ژنراتور

پارس موتور ژنراتور

با سابقه کار بیش از 50 ساله، دارای گواهی نامهand  diesel generator Ausbildungs Bescheinig.